Engelsk

Forudsætninger:
Eleverne, der kommer til os på Nislevgård Efterskole har vidt forskellige forudsætninger. Dette gør sig også gældende på engelsk. Der er derfor stor spredning niveaumæssigt, som udgangspunkt for undervisningen – skolen har hold, der spænder fra nybegyndere til alderssvarende niveau.

Formål:
Engelskundervisningens formål er at mobilisere og videreudvikle den enkelte elevs sprogkundskaber i engelsk. Der tages i første omgang udgangspunkt i det talte sprog.

Delmål:
Eleven får mulighed for at stifte kendskab med skriftlige materialer, tilpasset elevens eget niveau.

Slutmål:
At give eleven lyst og evne til at anvende sproget i praksis.

Materialer:
Der anvendes et meget bredt spektrum af materialer, afhængigt af, hvilket hold der er tale om, og også på selve holdet kan der differentieres. Vi arbejde bl.a. med grammatikhæfter, lydfiler, CD-ord og andet til oplæsning.

Fagets indhold:
Mundtligt med parøvelser, oplæsning, lytteøvelser, ordbogsopslag/glosetræning ,grammatiske øvelser og indlæring af grundbegreber med mere.

Fagets undervisningssprog/metoder:

Faget foregår både på engelsk og dansk, i forhold til niveau og emnets sværhedsgrad.

Deltagere/hold:
Vi sammensætter på baggrund af en sprogscreening i starten af året, 7 hold á ca. 12 elever.

Evaluering:
Elevens gives, udover den løbende mundtlige evaluering af hans eller hendes arbejdsindsats og fremskridt, en vurdering af standpunkt 2 gange i løbet af året, samt en skriftlig udtalelse ved skoleårets slutning.

Fagets timetal:
Eleverne har engelsk to gange 45 minutter om ugen.