Fysik/kemi

Formål:
Undervisningen i fysik/kemi skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden inden for de fysiske og kemiske områder.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle egen interesse og nysgerrighed over for naturfænomenerne og naturvidenskaben.

Undervisningen skal bidrage til at eleverne får indflydelse på og tager et medansvar for brugen af naturressourcer både lokalt og globalt.

 

Emner:
El-lære.
Kraft og energi.
Universet.
Der vil i løbet af skoleåret blive afholdt emnedage, hvor emnerne vil blive behandlet.