Idræt og motion

Formålet er:
1. At eleverne gennem leg, kamp, konkurrence, rytme, løb og øvrige idrætsaktiviteter oplever fysiske aktiviteter som noget positivt.

2. At eleverne gennem fysiske udfordringer og socialt samvær træner færdigheder og idrætskompetencer, så eleven oplever ” at blive bedre til idræt”.

3. At der vil blive arbejdet på at forbedre elevens kondition, ligesom den enkelte elev får mulighed for ” at flytte grænser “.

Idræt og motion er obligatoriske fag.

Idræt har 2 x 70 minutter og motion 3 x 30 minutter om ugen.

Vores håb: At eleverne gennem idræts-/motionsoplevelser få lyst til at gøre motionen til en naturlig del af deres tilværelse.

Indhold:
Disciplinerne kan eksempelvis være:

Badminton, volleyball, fodbold, hockey, håndbold, springgymnastik, basketball, orienteringsløb, motionsløb, atletik, indendørs cricket, soft-ball, rundbold, langbold og finsk rundbold.

Slutmål:
At eleven får lyst til at dyrke motion livet igennem.

Evaluering:
Der evalueres mundtlig til den enkelte elev og til hele holdet, løbende hele året.

Morgenmotion:
På Nislevgård Efterskole starter vi 3 dage om ugen med en halv times motion.
Det er sundt, det er sjovt – og når man får rørt kroppen, bliver det lettere at koncentrere sig om det boglige i de efterfølgende timer.

Morgenmotion veksler imellem løb og andre former for motion, f.eks. hockey, basket, beach-volley, fodbold, styrketræning, spinning eller rugby.
Så længe vejret tillader det foregår størstedelen af undervisningen udendørs i den friske luft. Enkelte discipliner finder dog pga. faciliteterne  (eks. spinning) altid sted indendørs.

Det er en rigtig god ide at løbetræne lidt, inden du starter på skolen!
Vi har en forventning om, at alle elever efter to måneder på skolen er i stand til at løbe 3 km inden for en halv time.
Der vil være masser af undervisning, gode råd og tips at hente fra morgenmotionslærerne, ligesom der vil være gode muligheder for at træne.