Idræt og motion

Formål:

 • At eleverne gennem leg, kamp, konkurrence, rytme, løb og øvrige idrætsaktiviteter oplever fysiske aktiviteter som noget positivt.
 • At eleverne gennem fysiske udfordringer og socialt samvær træner færdigheder og idrætskompetencer, så eleven oplever ” at blive bedre til idræt”.
 • At der vil blive arbejdet på at forbedre elevens kondition, ligesom den enkelte elev får mulighed for ” at flytte grænser ”.
 • Idræt og motion er obligatoriske fag.
  Idræt har 70 minutter og motion 3 x 30 minutter om ugen.

Vores håb:

 • At eleverne gennem idræts-/motionsoplevelser får lyst til at gøre motionen til en naturlig del af deres tilværelse.

 Indhold:

Indholdsområderne er følgende:

 • Boldspil og boldbasis
 • Dans og udtryk
 • Kropsbasis
 • Redskabsaktivitet
 • Løb, spring og kast
 • Fysisk træning
 • Natur og udeliv.

Slutmål:
I faget idræt skal eleverne lære at indgå i alsidige, idrætslige sammenhænge, hvor det er centralt at eleverne opnår kropslige færdigheder og viden om fysisk aktivitet samt oplever glæde ved og lyst til at udøve idræt i mange forskellige arenaer.
Desuden skal undervisningen gøre eleverne klar til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i idræt.

Evaluering
8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Lærere:
Peter Jeppesen, Ib Jacobsen, Lars Øritsland