Matematik

Formål:
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og bliver bedre til at begå sig hensigtsmæssigt i hverdagens matematikrelaterede situationer.
For elever i 9. og 10. klasse er formålet ligeledes at forberede eleverne til folkeskolens 9. klasses afgangsprøver (FP9) i matematik.

Delmål:

  • At kunne læse og forstå matematiske tekster og problemstillinger.
  • At finde frem til, og i en given situation, at anvende de rigtige hjælpemidler.

Slutmål:

  • At hver elev, på sit niveau, opnår bedst mulige kundskaber og færdigheder, opbygger evne til løsning af de såvel praktiske som teoretiske problemstillinger de vil møde på deres videre vej igennem uddannelsessystemet, samfundet og i livet. Undervisningen står i øvrigt mål med undervisningen i folkeskolen og eleverne går op til folkeskolens prøver.

Undervisningsmaterialer:
Materialerne hentes typisk fra IT- baserede undervisningsprogrammer såsom matematik.gyldendal.dk, Matematikfessor.dk, og E-mat, samt IT-værktøjer som Geogebra, Excel og WordMat. 

Fagets almene perspektiver:
Udvikle og stimulere elevernes tankevirksomhed, især logisk og rationelt.

 Indhold:
Undervisningen sigter mod undervisningsministeriets fælles(kompetence-)mål:
De fire regnearter. Tal og algebra. Geometri og måling
Statistik, sandsynlighed og kombinatorik Matematik i anvendelse

 Metoder:
Holdene er niveaudelte, og der undervises differentieret på de enkelte hold.
Undervisningen foregår i hold med 10 – 15 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Arbejdsformer:
Undervisningen foregår på niveaudelte hold med imellem 10 og 16 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.
Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Hjælpemidler:
Vi forventer at alle elever møder til timerne med blyant, PC/Mac, lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler.

Evaluering:
8. klasserne evalueres med løbende prøver og tests.
For 9. og 10. klasserne evalueres der løbende, og der afsluttes med en prøve i FP9.

Matematiklærere:
Andrea Klausen, Claus Lohman, Line Florager, Peter Jeppesen, Lars Øritsland og Lilian Sørensen.