Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og bliver bedre til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer.

Delmål:
At kunne læse og forstå matematiske tekster og problemstillinger.
At finde frem til og anvende det rigtige hjælpemiddel, herunder IT, i en given situation.

Slutmål:
At hver elev, på sit niveau, opnår bedst mulige kundskaber og færdigheder.

Undervisningsmaterialer:
Materialerne hentes typisk fra gængse matematiksystemer f.eks. Sigma, Kolorit, Rema og Kontext.
IT- baserede undervisningsprogrammer f.eks. Opgavehylden og Bernitt, samt selvproducerende materialer.

Fagets almene perspektiver:
Udvikle og stimulere elevernes tankevirksomhed, især logisk og rationelt.

Indhold:
De fire regnearter.
Tal og algebra.
Geometri
Statistik of sandsynlighed.
Matematik i anvendelse.

Metoder:
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau og særlige og vanskeligheder.
Holdene er niveaudelte.

Arbejdsformer:
Undervisningen foregår i hold med ca. 12 elever og en lærer. Undervisningen foregår som klasseundervisning, i grupper eller individuelt.

Der arbejdes både praktisk og teoretisk.

Timetal:
Matematik har man 3 x 45 minutter og 1 x 60 minutter.

Hjælpemidler:
IT, lommeregner, passer, lineal og vinkelmåler. Vi anbefaler produkter fra Linex.

Evaluering:
Der afsluttes med en prøve i FP9.