Linjefag

Maraton:

Formål:
Formålet med maraton er klart at træne sig op til at gennemføre Copenhagen Maraton. 

Indhold:
I træningsforløbet deltager eleverne i flere halvmaraton her på Fyn og i det sydlige Jylland.
Træningen medfører, at eleverne inden Copenhagen har løbet over 800 km.
Efter løbet i København er undervisningen lagt til rette så det er små løbe-og cykelture, som er det væsentligste. Der er i løbet af perioden indlagt en del teoritimer, som behandler f.eks. kostens betydning, skader og materiel.
Der vil yderligere være besøg fra en udefra kommende maratonløber, som holder et foredrag om ” Det at løbe maraton ”.

Materialer og metoder:
Valgholdet starter i begyndelsen af januar måned. Der løbes tre gange om ugen. Yderligere løbetræner eleverne efter et udarbejdet program i weekenderne.

Lærer:
Thomas Christensen

 

Fodbold:

Formål:
Fodboldens mange facetter i såvel træning som kamp skal skabe rum for, at eleverne kan forbedre deres fodboldmæssige formåen, samt blive bevidst om egen rolle i samspil med andre – såvel på, som uden for banen.

Indhold:
Fodboldspillet er velorganiseret leg, som kræver:

 • Teknisk beherskelse af bolden.
 • Hurtig spilopfattelse.
 • Ansvarsbevidsthed
 • God fysisk form.

Alle disse elementer vil derfor indgå som vigtige elementer i undervisningen.

Teknisk beherskelse:
Der arbejdes med:

 • At sparke med inderside, yderside, vrist, hæl og tå.
 • Tæmning med hoved, bryst, lår, skinneben, sål inder-og yderside.
 • Heade som afslutning, som forsvar og som aflevering.
 • Forskellige driblinger og dribleformer.
 • Score mål – forskellige måder at score mål på.
 • tackle stående forfra, glidende og med kroppen.

Taktisk forståelse af spillet:
Der arbejdes med:

 • Rum/retningssans-egen placering i forhold til med-og modspillere, bold og spilsituation.
 • Løbebaner i forsvars-, overgangs – og angrebsspil.
 • Opgaver i forbindelse med dødboldspilsituationer, hjørne, målspark, indkast og frispark.

 Fysisk træning og væskeindtagelse:

 • Opbygning af den tekniske og taktiske træning vil medføre en bedre fysisk form, som tilgodeser de fysiske krav der er til en fodboldspiller.
 • Væskeindtagelse som en del af fodboldspillet.
 • Forståelse for sammenhængen mellem væskeindtagelse og præstationsevne.

Fodbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

Lærer:
Morten Nielsen & Simon Sørensen

 

 

Fitness / Crossfit:

Formål:

Formålet med faget Fitness er, at eleven:

 • Prøver forskellige træningsformer indenfor fitness (se områder herunder).
 • Arbejder med sin kondition
 • Arbejder styrke, smidighed og balance
 • Udvikler lyst til at holde sig i form og leve et liv, hvor motion indgår som en naturlig del af hverdagen

På fitnessholdet arbejdes der indenfor følgende områder:

 • Styrketræning
 • Muskeltræning
 • Fodboldøvelser med fitness
 • Træning på store bolde for ryg og mave
 • Zumba Cirkeltræning
 • Koordinations- og styrketræning.
 • Løb med øvelser.

Der undervises hver tirsdag og torsdag.

Lærere:
Peter Jeppesen / Lars Øritsland

 

Sløjd:

Formål:
At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der handler om skabende og håndværksmæssig fremstilling af produkter i fortrinsvis træ.

Delmål:
At eleverne bliver i stand til gennem ide, planlægning og udførelse at fremstille et kvalitativt tilfredsstillende produkt. At eleverne stifter bekendtskab med de til faget tilhørende værktøjer, teknikker og materialer.

Metoder:
Der arbejdes med både lærerbestemte og elevbestemte opgaver.
Sløjd er et valgfag med 2 gange 2 lektioner om ugen. Valgholdet består af max. 12 elever.

Lærer:
Henrik Bjørn Hansen

 

Musik:

Formål:

At sætte eleven i stand til at indgå i et musikalsk samspil.

 • At øge elevernes forståelse af sig selv i et fællesskab.
 • At eleven bliver opmærksom på musikalske virkemidler.
 • At musikken medvirker til at udvikle elevernes interesse og forståelse for musik.
 • At medvirke til elevernes følelsesmæssige, intellektuelle og motoriske udvikling.
 • At øge elevernes koncentrationsevne.

 

Indhold/arbejdsform:
Faget indeholder både teoretiske og praktiske elementer.
Vi indøver forskellige danske og udenlandske numre.
Musikholdet spiller til 1 til 2 arrangementer på efterskolen om året.

Evaluering:
Der evalueres mundtligt.

Lærer:
Lilian Sørensen

 

Kreativt valgfag:

Vi arbejder med hoved og hænder, måske fødder. Eleverne kommer til at arbejde hårdt!

Det er eleven, der sammen med læreren og holdet skal udvikle sin idé og nå frem til et resultat som eleven er tilfreds med. Undervejs vil vi snakke med hinanden om, hvordan vi kan gøre tingene bedre eller anderledes, og om hvordan vores arbejde skal præsenteres og udstilles.

Formål:
Formålet med valgfaget er at udvikle elevens alsidige, personlige og faglige udvikling gennem processen med nye materialer og nye arbejdsformer og metoder. Eleven skal opnå og opleve en glæde og tilfredsstillelse igennem forløbet og være tilfreds og stolt af det færdige resultat/produkt.

Delmål:
Igennem hele forløbet vil der kunne trækkes tråde til, hvordan de forskellige håndværk har været brugt gennem tiderne, og eleven vil få en forståelse af, at de er en del af en traditionel, kulturel og historisk designverden, som eleven herigennem kan give sit bidrag til. Der vil undervejs i forløbet skulle tages stilling til, hvordan og langt eleven er i processen, og hvordan eleven kommer videre. Dette sker i dialog og gruppearbejde med andre elever på holdet.

Slutmål:
Der afsluttes et emne med et udtryk eller et produkt, som kan bruges og udstilles.

Indhold:
Kreativt valgfag er et hold, hvor eleven har stor indflydelse på, hvad indholdet skal være. Eksempelvis: Maling på lærred, tegning, filtning, strik, tasker, smykker, decoupage, collage, havebrug hatte eller ler.
Valgfaget kan vælges både før og efter jul. Vi laver sammen en plan for det kommende halve år. Jeg forventer at alle elevresultater bliver udstillet, som en del af slutmålet.

Lærere:
Mette Behmer & Charlotte Hviid Larsen