Valgfag

Maraton:

Formål:
Formålet med maraton er klart at træne sig op til at gennemføre Copenhagen Maraton.

Indhold:
I træningsforløbet deltager eleverne i flere halvmaraton her på Fyn og i det sydlige Jylland. Træningen medfører, at eleverne inden Copenhagen har løbet over 800 km. Efter løbet i København er undervisningen lagt til rette så det er små løbe-og cykelture, som er det væsentligste.

Der er i løbet af perioden indlagt en del teoritimer, som behandler f.eks kostens betydning, skader og materiel.

Der vil yderligere være besøg fra en udefra kommende maratonløber, som holder et foredrag om ” Det at løbe maraton ”.

Materialer og metoder:
Valgholdet starter i begyndelsen af januar måned. Der løbes tre gange om ugen. Yderligere løbetræner eleverne efter et udarbejdet program i weekenderne.

 

Fodbold:

Formål:
Fodboldens mange facetter i såvel træning som kamp skal skabe rum for,at eleverne kan forbedre deres fodboldmæssige formåen, samt blive bevidst om egen rolle i samspil med andre-såvel på, som ude på banen.

Indhold:

Fodboldspillet er velorganiseret leg, som kræver:

1.    teknisk beherskelse af bolden.

2.    hurtig spilopfattelse.

3.    beslutsomhed.

4.    ansvarsbevidsthed

5.    koncentration.

6.    god fysisk form.

Alle disse elementer vil derfor indgå som vigtige elementer i undervisningen.

Teknisk beherskelse:

Der arbejdes med:

1.     sparke med inderside, yderside, vrist, hæl og tå.

2.    tæmning med hoved, bryst, lår, skinneben, sål inder-og yderside.

3.    heade som afslutning, som forsvar og som aflevering.

4.    forskellige driblinger og dribleformer.

5.    score mål – forskellige måder at score mål på.

6.    tackle stående forfra, glidende og med kroppen.

Taktisk forståelse af spillet:

Der arbejdes med:

1 rum/retningssans-egen placering i forhold til med-og modspillere, bold og spilsituation.

2 løbebaner i forsvars-, overgangs – og angrebsspil.

3 opgaver i forbindelse med dødboldspilsituationer, hjørne, målspark, indkast og frispark.

Fysisk træning og væskeindtagelse:

1 opbygning af den tekniske og taktiske træning vil medføre en bedre fysisk form, som tilgodeser de fysiske krav der er til en fodboldspiller.

2 væskeindtagelse som en del af fodboldspillet.

3 forståelse for sammenhængen mellem væskeindtagelse og præstationsevne.

Fodbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

 

Håndbold:

Formål:

Det er undervisningens klare mål, at forbedre/udbygge den enkelte elevs muligheder og færdigheder.

At lade den enkelte udøver opleve det, at være en del af håndboldspillets positive sociale fællesskab.

At gøre den enkelte spillers forståelse for håndboldspillets regler større.

Der vil i håndboldundervisningen blive lagt vægt på:

A)  de tekniske færdigheder.

B)   De taktiske færdigheder.

C)   Håndboldrelaterede idrætsskader.

D)  Håndboldspillets regler og etiske følger deraf.

E)   Udbygning af de med håndbold tilknyttede fysiske øvelser.

I løbet af skoleåret vil eleverne komme til at deltage i efterskolerelaterede turneringer samt spille træningskampe mod de lokale klubbers hold.

Håndbold kan vælges som valgfag, både før og efter jul.

 

Musik:

Formål:

a.    At sætte eleven i stand til at indgå i et musikalsk samspil.

b.    At øge elevernes forståelse af sig selv i et fællesskab.

c.    At eleven bliver opmærksom på musikalske virkemidler.

d.    At musikken medvirker til at udvikle elevernes interesse og forståelse for musik.

e.    At medvirke til elevernes følelsesmæssige, intellektuelle og motoriske udvikling.

f.    At øge elevernes koncentrationsevne.

Indhold/arbejdsform:

Faget indeholder både teoretiske og praktiske elementer. Vi indøver forskellige danske og udenlandske numre.

Musikholdet spiller til 1 til 2 arrangementer på efterskolen.

Evaluering:

Der evalueres mundtligt.

Kreativ valgfag:

Vi arbejder med hoved og hænder – og måske fødder! Eleverne kommer til at arbejde hårdt! Det er eleven der sammen med mig og
holdet skal udvikle sin idé og nå frem til et resultat, som eleven er tilfreds med. Undervejs vil vi snakke med hinanden om, hvordan vi kan gøre tingene bedre eller anderledes og om, hvordan vores arbejde skal præsenteres og udstilles.

Formål:

Formålet med valgfaget er, at styrke elevens alsidige, personlige og faglige
udvikling gennem processen med nye materialer samt nye arbejdsformer og
metoder.

Eleven skal opnå og opleve en glæde og tilfredsstillelse igennem forløbet og være tilfredsog stolt af det færdige resultat/produkt.

Delmål:

Igennem hele forløbet vil der kunne trækkes tråde til, hvordan de forskellige håndværk har været brugt gennem tiderne, og eleven vil få en forståelse af, at de er en del af en traditionel, kulturel og historisk designverden, som han eller hun herigennem selv kan give et bidrag til.

Der vil undervejs i forløbet skulle tages stilling til, hvordan og hvor langt eleven er i processen, og hvordan eleven kommer videre. Dette sker i dialog og gruppearbejde med andre elever på holdet.

Slutmål:   

Der afsluttes et emne med et udtryk eller et produkt som kan bruges og udstilles.

Kreativt valgfag er et fag, hvor eleven har stor indflydelse på hvad indholdet skal være. Her er en række forslag / eksempler på aktiviteter og materialer:

Maling på lærred
Tegning
Filtning
Strik
Tasker
Smykker
Decoupage
Collage
Havebrug
Hatte
Ler

Valgfaget kan vælges både før og efter jul. Vi laver sammen en plan for det kommende halve år. Vi forventer, at alle elevresultater bliver udstillet, som en del af slutmålet.

Fitness:

Valgholdet i fitness foregår i faciliteterne hos Otterup fysioterapi.

Formål:
Formålet med faget Fitness er, at eleven:

• prøver forskellige træningsformer indenfor fitness (se områder herunder).

• arbejder med sin kondition

• arbejder styrke, smidighed og balance

• Udvikler lyst til at holde sig i form og leve et liv, hvor motion indgår som en naturlig del af hverdagen


På fitnessholdet arbejdes der indenfor følgende områder:
• Styrketræning

• Muskeltræning

• Fodboldøvelser med fitness

• Træning på store bolde for ryg og mave

• Zumba Cirkeltræning

• Koordinations- og styrketræning.

• Løb med øvelser.

Der undervises hver tirsdag og torsdag.

Lærer: Edwin Koolen / John Stenner Rasmussen

Træsløjd:

I træsløjd arbejdes der efter bundne opgaver med selvvalgte opgaver. Med baggrund I elevernes egne ønsker arbejdes der med fremstilling af emner fortrinsvis i træ. Ved hjælp af skitsetegning, planlægning og anvendelse af relevante teknikker skal man opnå et tilfredsstillende kvalitetsprodukt.

Der arbejdes med træsorter som fyr, bøg, forskelligt frugttræ, m.v., materialekendskab og med træfagets værktøjer samt el-værktøj/trædrejebænke.

Formål:
At udvikle elevernes kreativitet og skaberglæde samt give dem kendskab til design og Mål: At give eleverne kendskab til og færdigheder i fagets teknikker samt øvelse i processen fra idé over tegninger til udførelse.

 

Rammer:
4 timers valgfag i hver periode (2 perioder). 12 til 14 elever pr. hold.

IT:
Computer/opslagsværker bruges til opgaveforslag.