Vejledning

Efterskolens vejleder: Peter Nielsen

Formål:

  • Eleverne skal have viden om og indsigt i uddannelsesmulighederne for fortsat skolegang efter efterskoleopholdet.
  • Eleverne skal kvalificeres til at træffe et uddannelses- eller et erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder.
  • Eleverne skal have kendskab til, hvilke muligheder for støtte der er i forbindelse med uddannelsesforløbet, hvis behovet er der.
  • Vejledningstilbuddet er på Nislevgård Efterskole en integreret del af efterskoleindholdet.

Samtaler:
Alle elever skal i løbet af skoleåret have mindst 2 samtaler med vejlederen.
Ved forældremøderne 2 gange årligt, kan elever/forældre få en samtale med vejlederen. Forældre og elever er altid velkomne til skoleåret igennem at kontakte vejlederen for besvarelse af uddannelsesrelevante spørgsmål.

Uddannelsesplan:
Der udarbejdes – på grundlag af samtalerne – en uddannelsesplan for hver enkelt elevs tanker om de næste 5 år. Uddannelsesplanen underskrives af elev, forældre og vejleder og sendes til det for næste skoleår valgte sted.

Tilmeldingsskemaet til ungdomsuddannelserne:
Vejleder og elev udfylder i løbet af februar skemaet, som sendes hjem til gennemsyn og underskrift. Skemaet, sammen med udannelsesplan, sendes fra efterskolen til det uddannelsessted, der er ønsket. Eleven modtager besked fra uddannelsesstedet i maj/juni måned.

Forsat skolegang på anden efterskole:
Vejlederen er – efter samtale eller aftale med eleven og forældrene – behjælpelig med at finde en anden efterskole, som passer til elevens interesser og faglige standpunkter.