Individuelt supplerende elevstøtte

På Nislevgård Efterskole afsætter vi hvert år et beløb til individuelt supplerende elevstøtte.
Beløbet afsættes for at medvirke til, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt at sende deres børn på efterskole.

Tildeling
Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering.
I vurderingen kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Familier med væsentlige ændringer i indkomstforholdene i forhold til beregningsåret.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske
  • problemer i løbet af skoleåret.
  • Eneforsørgere med højeste statslige elevstøtte, uden anden form for støtte.
  • Andre forhold

 

Skolens retningslinjer for tildeling
Tildelingen sker efter konkret individuel vurdering af skolens forstander.

Ansøgning
Ansøgning sker ved skriftlig henvendelse til skolens forstander.
Alle kan søge, (bemærk dog vurderingskriterierne herover) ved at sende skolen en mail med beskrivelse af, hvad der er årsagen til, at man søger, og hvordan hustandsindkomsten evt. har ændret sig.