Undervisningsmiljøvurdering

OPFØLGNING PÅ SKOLENS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

 

Resultatet af skolens undervisningsmiljøvurdering for skoleåret 2016 – 2017 viste til vores store glæde, at eleverne på Nislevgård Efterskole overordnet set er rigtigt glade for deres skole.

Eleverne giver os i gennemsnit lidt over 4 ud af 5 mulige “point” på de fire parametre social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, samt ro og orden.

En del af de middelmådige bedømmelser kommer på spørgsmål, som skolens målgruppe taget i betragtning, må forventes at give middelmådige bedømmelser.
Det drejer sig eksempelvis om spørgsmålet om hvor tit man kan finde en løsning på et problem, bare man prøver hårdt nok, om evnen til hurtigt at kunne koncentrere sig igen, når man er blevet forstyrret eller om evnen til selv at komme videre, hvis man er “kørt fast” med et problem i undervisningen.

Vi har valgt følgende fokuspunkter:
* Færre forstyrrelser i undervisningen
* At arbejde med elevernes forståelse for, at de selv har mulighed for at påvirke deres tilværelse (her undervisning), i positiv retning.
Dette kræver dels at eleverne “råber vagt i gevær”, hvis de oplever, at der et problem, at de gør noget ved det (kommer med konstruktive ændringsforslag) og at vi som personale på skolen, når det er muligt, er imødekommende overfor de forslag eleverne kommer med.
Klik her for at læse undervisningsmiljøundersøgelsen.
Klik her for at læse bilagsrapporten.