Undervisningsmiljøvurdering

OPFØLGNING PÅ SKOLENS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

 

Resultatet af skolens undervisningsmiljøvurdering for skoleåret 2015 – 2016 viste til vores store glæde, at eleverne på Nislevgård Efterskole overordnet set er rigtigt glade for deres skole.

Eleverne ønskede først og fremmest fokus på følgende tre områder:

1.     Skolens Internetforbindelse
2.     Skolens regler
3.     Elevernes egen initiativtagen til sociale aktiviteter uden for undervisningen.

Ad 1) Skolen har opgraderet Internetforbindelsen, så vi i dag har en 250 Mbps fibernet-forbindelse. Denne forbindelse er under alle omstændigheder langt mere end tilstrækkelig til at klare alle undervisningsformål, hvilket naturligvis har førsteprioritet.
Dernæst ligger det os naturligvis på sinde, at eleverne i denne digitale verden, hvor mange har 2-3 forskellige ”devices” (computer, telefon, tablet, internetradio osv.), også har gode muligheder for at være online i deres fritid.
Med opgradering til 250 Mbps forbindelsen, forventer vi også at kunne tilfredsstille selv de mest krævende gaming- entusiaster.

Ad 2) Igennem hele skoleåret taler vi med eleverne om skolens regler.
Eleverne har ytret, at de af og til synes, at der er for mange regler – og at de ikke forstår reglerne. Den sidste del, har været ret let at tage hånd om.
Vi har således på et fællesmøde gennemgået samtlige af skolens nedskrevne regler og talt med eleverne om, hvorfor reglerne er indført.
Enkelte regler blev ændret, en enkelt fjernet, men generelt var der forståelse for, at reglerne er til for at sikre, at ALLE elever kan trives og have det godt.
Vi har desuden lavet den aftale med eleverne, at hvis nogen kan finde en regel, som vi (skolens forstander er her repræsentant for medarbejderstaben) ikke kan forklare, hvorfor vi har, så afskaffes den på stedet.

Ad 3) Eleverne svarer i undersøgelsen, at de ikke selv er ret gode til at sætte gang i forskellige aktiviteter i deres fritid på skolen.
Dette forhold har været oppe både på fællesmøder og på møder i elevrådet.
Efterfølgende har forskellige grupper af elever taget initiativ til faste aftenaktiviteter.
En gruppe drenge og piger spiller pt. fast fodbold et par gange om ugen (alle er velkomne til at deltage!), og er nu ved at undersøge interessen for fast futsal-træning tirsdag aften. En anden gruppe træner basket i hallen, og nogle samles nærnest dagligt i et klasselokale for at spille bræt- og computerspil.
Derudover har vi et fast fællesarrangement hver uge.
Vi har i samarbejde med eleverne vurderet, at det er passende, idet mange elever også udtrykker, at de har behov for at “have helt fri” og kunne gøre, hvad de har lyst til.

Klik her for at læse undervisningsmiljøundersøgelsen.
Klik her for at læse bilagsrapporten.