Sådan optages man

Når du gerne vil optages på Nislevgård, skal du huske: 

– at besøge os sammen med dine forældre, inden den 15. november, året før du ønsker at starte på skolen.
– at du og dine forældre skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til os.
– at dine forældre, umiddlebart efter I har sendt ansøgningsskemaet, skal
kontakte PPR i jeres kommune, og bede dem indkalde dig til en WISC-test, så
I kan sende den og andre relevante papirer til os.

Relevante papirer er:
– En Ordblindetest
– En WISC (en beskrivelse af din IK)
– En udtalelse fra skolen med beskrivelse af, hvordan du klarer dig i fagene dansk, engelsk og matematik, samt en vurdering af dine sociale egenskaber.
– Oplysninger som PPR, din skole eller du og dine forældre mener, vi vil have
brug for.

Du og dine forældre vil få besked, om du er optaget senest den 1. december forud for det skoleår, hvor du har ønsket at starte.