Værdigrundlag

Nislevgård Efterskoles hverdag er præget af:
Gensidig tryghed, tillid, varme, hvor man møder det enkelte medmenneske med respekt.

I Nislevgård Efterskoles hverdag lægges vægt på, at det unge menneske gennem positive oplevelser får mere selvtillid og dermed mere lyst til at arbejde i retning af at forbedre sig fagligt med særlig fokus på læsning.

Vi arbejder ud fra, at vi alle er forskellige mennesker med forskellige muligheder.

Vi mener, at eleven ved at blive bedre fagligt, udvikler sig socialt og menneskeligt, og får flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund.

Vi mener, at oplysning om samfundsrelevante emner er med til at øge interessen for at følge med i, hvad der sker ”ude i verden”.
Vi mener, at eleven udvikler sig til et selvstændigt menneske med et positivt livssyn ved at møde voksne mennesker med et positivt livssyn.

På Nislevgård Efterskole bliver man til nogen.